Muzejski  arhiv, odpiralni časi:
Muzejski arhiv v Bamberger Amthofu
je odprt v petkih od 15. do 17. ure.

1.lepaki, objave, prospekti, gradbeni načrti
2.listine, občinske knjige, spisi (npr. občinski račun 1861)
3.20 let gotska kositrna steklenica iz Feldkirchna/Trga
4.Slikovni arhiv v muzejskem arhivu

Ogled in obrazložitev kositrne steklenice ob petkih 15. ura
Iztis  tipkopisov v kurentni pisavi je brezplačen
Obajava besedil in slik samo z opombo:

„Museumsarhiv Feldkirchen“