kamen Valeriana

Vključeni "action points" naj omogočijo igrivo ukvarjanje s 35 težišči zbirke. Mednje spada v Prostoru I muzeja Amthof: srednjeveški jaškasti vodnjak, partnersko mesto Bamberg, ledena, bronasta, hallstattska, lantenska in rimska doba, pozna antika z zgodnjekrščanskim kamnom "Valeriana", gotika z gotsko kositrno steklenico iz Feldkirchna/Trga, znani gosti v obliki punčk, močvirja in minerali, 2000 let kopanja in predelovanja železa, bidermajerska doba. Med akcijskimi postajami so zelo priljubljeni figure živali iz ledene dobe, rimska amfora, Jurijeva sestavljanka, kamena sestavljanka, bidermajerska avba in kovaško kladivo.

 

V Prostoru II vidimo: fotografije, mline, pijače, lan in platno, šege in noše, trške lutke, stare razglede in model bamberške cesarske stolnice. Akcijske postaje Model mlinskega kolesa, Mala zeliščna šola, Pokušnja žganja, Mlinska tehtnica, Stara pisala, Turška sablja in Glasbeni avtomat skrbijo tukaj za zabavo. V "Turškem stolpu", ki s svojimi strelskimi okenci in ostankom gotskega stenskega ometa spominja na čas turških vpadov, je shranjen izbor iz zgodovinskega komunalnega arhiva. Tukaj si lahko ogledamo primerke starih spisov. Na marmornatem "Muzejskem placu" se lahko poskusimo v ruskem kegljanju.